تماس برای خرید کود اوره و قیر صادراتی

خرید یا فروش:

* کود اوره داخلی یا صادراتی

(اوره پتروشیمی کرمانشاه، اوره پتروشیمی رازی ، اوره پتروشیمی پردیس)

* کود سوپر فسفات ساده گرانوله

* قیر صادراتی شرکت نفت جی اصفهان
* قیر صادراتی شرکت نفت پاسارگاد

برای خرید با شماره زیر تماس بگیرید
09121900820
 
.
.