قیر صادراتی ایران به صورت بشکه یا فله

خرید و فروش قیر صادراتی
قیر صادراتی ایران به صورت فله یا بشکه به صورت EXW یا  FCA کارخانه یا FOB بندرعباس

 
.
.